Projecten in Utrecht-West

Gebiedscommissie Utrecht-West regisseert onder andere de uitvoering van integrale gebiedsprojecten. Deze zijn nodig om opgaven uit het gebiedsprogramma te realiseren.

Integrale gebiedsprojecten
In Utrecht-West coördineert de gebiedscommissie de volgende belangrijke gebiedsprojecten:

  • Groot Wilnis-Vinkeveen
  • De Wilnisse Bovenlanden
  • N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht

Bij gebiedsprojecten als Marickenland, Groot Mijdrecht-Noord en Bethunepolder heeft de provincie of een gemeente vooralsnog de regie.

Projecten per thema
In Utrecht-West liggen ook opgaven en kansen voor de landbouw, bodem en water, natuur, cultuurhistorie, recreatie, ondernemerschap en energie. Voor elk van deze thema’s dragen geschikte projecten bij tot het gewenste resultaat. Ook bij deze thema’s houden wij altijd oog voor integraliteit.

Leaderprojecten
In Utrecht-West zijn in de periode 2002 – 2008 en de periode 2008 – 2015 ongeveer 100 projecten uitgevoerd. Voor de periode tot en met 2020 gaat de Lokale Ontwikkelingsstrategie in 2016 van start. Leader is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en staat voor plattelandsontwikkeling van onderop. Lees meer