Pilots en resultaten

Het veenweidegebied staat onder druk. Ontwatering voor het huidige grondgebruik versterkt bodemdaling en dat vraagt om maatregelen. Het Programma Aanpak Veenweiden is opgezet om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en in de praktijk te testen.

Ondernemers, onderzoeksinstituten, belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen konden cofinanciering aanvragen voor onderzoek en pilotprojecten gericht op twee doelen: het afremmen van bodemdaling en het realiseren van een duurzaam watersysteem.

Klik op een van de thema's hieronder en u leest meer over de pilots en de resultaten die bereikt zijn binnen dat thema. 

Thema; Het nieuwe melkveebedrijf

Thema: Nieuwe verdienmodellen

 

 

Thema: Nieuwe verdienmodellen

Thema: Nieuwe oplossingen voor infrastructuur en bebouwing

 

 

 

 

Rapport

Er is een rapport gemaakt over de resultaten van het programma. Hierin zijn alle pilots en de resultaten gebundeld. U kunt het rapport downloaden door te klikken op Aanpak Veenweiden: gebied in beweging.

Flyer

Er is ook een flyer gemaakt met een beknopte samenvatting in woord en beeld. Wilt u die bestellen? Stuur dan een e-mail naar info@utrecht-west.com

Deze infographic is ook terug te vinden in de flyer. Klik op de infographic als u een grotere afbeelding wilt downloaden.