Samenwerken aan leefbaarheid

Veel inwoners zetten zich in om de leefbaarheid van hun dorp te versterken. De voorbeelden zijn talrijk: van een nieuw buurthuis tot een bankje op een plein, en van zorgcoöperatie tot vervoer op maat voor ouderen. Een toename van dergelijke burgerinitiatieven biedt kansen om het buitengebied met de kernen vitaal te houden. Met de leefbaarheidsgelden van de provincie kunnen we deze initiatiefnemers een handje helpen. We denken mee over manieren om uw burgerinitiatief ook echt werkelijkheid te laten worden en bieden financiële steun om het project van de grond te krijgen.

Subsidie voor leefbaarheidsinitiatieven

Heeft u een goed initiatief om de leefbaarheid op het platteland te vergroten? En wilt u subsidie aanvragen voor uw initiatief? Kijk dan bij Subsidies voor leefbaarheidsinitiatieven.

Voorbeelden van succesvolle burgerinitiatieven

Kijk voor inspirerende voorbeelden van succesvolle burgerinitiatieven in In de etalage.

Meerjarig programma voor leefbaarheid

Gebiedscommissie Utrecht-West werkt hierin samen met Gebiedscoöperatie O-gen en de provincie. Samenwerken aan leefbaarheid initiatieven in kleine kernen is een meerjarig programma om de leefbaarheid in de kleine kernen van Utrecht te versterken. Met dit programma willen we bestaande burgerinitiatieven extra ondersteunen en nieuwe initiatieven stimuleren. Onder kleine kernen vallen alle dorpen en buurtschappen onder de 8.000 inwoners.

Leefbaarheid van dorpen en kernen kent vele aspecten, bijvoorbeeld:

  • Het niveau van voorzieningen als winkels, gezondheidszorg, geldautomaten of bibliotheek
  • Sociale samenhang en contact tussen bevolkingsgroepen
  • Vergrijzing, langer thuis wonen en kleinschalige zorg
  • Veiligheid
  • Het activiteitenaanbod
  • Verbinding van stad en platteland

Het ene dorp is gebaat bij een geheel andere activiteit dan het andere dorp. Inwoners kunnen zelf het beste zeggen hoe de leefbaarheid in hun eigen dorp of kern verbeterd kan worden en wat zij daar zelf aan kunnen en willen bijdragen.