Oostelijke Vechtplassen Utrecht

In Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht werken provincie Utrecht, AGV/Waternet, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en gemeenten Stichtse Vecht en de Bilt sinds 2012 samen aan voorbereiding en uitvoering van herstelmaatregelen in het kader van Natura2000 en het Programma Aanpak Stikstof. De voedselrijke toplaag wordt afgeplagd, er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en er worden aanpassingen van het waterbeheer uitgevoerd.

In 2015 heeft het Bestuurlijk platform Oostelijke Vechtplassen Utrecht het Definitief Ontwerp voor de inrichting vastgesteld. Programmabureau Utrecht-West heeft de regie over de uitvoering gehad tot en met december 2018. Onder regie van het programmabureau zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven.

Provincie Utrecht

Vanaf januari 2019 is de uitvoering in handen van de provincie Utrecht. Meer informatie over de herstelwerkzaamheden in de Westbroekse Zodden, Huis te Hart, Molenpolder en Noorder Maarsseveense Plassen, die gestart zijn in november 2019, vindt u op www.provincie-utrecht.nl/ovp.

Naar www.provincie-utrecht.nl/ovp