Herstelprogramma Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

In 7 waterrijke laagveengebieden, waaronder de Oostelijke Vechtplassen, werken Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan nieuwe kansen voor zeldzame dieren en planten. Met het herstelprogramma ‘Nieuw Leven in het veen’ (New Life for Dutch Fens) willen ze de achteruitgang een halt toeroepen. Daarvoor krijgen zij de zogenaamde LIFE+ subsidie: LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en dierensoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de soortenrijkdom. LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. In de Oostelijke Vechtplassen Utrecht betreft het herstel van natuur op gronden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, de Molenpolder en de Westbroekse Zodden.

Cookie settings